Начало

СИСТЕМНО ИНТЕГРИРАНЕ

Прецизността е нашият стил

Динамично развиваща се компания, занимаваща се с производството и продажбата на широк набор от компоненти за хидравлични системи, режещи инструменти, приспособления за захващане в машиностроенето и инструменти и екипировка за леене на стомана, чугун, алуминий и пластмаса.
Ние сме наследник на традициите и технологиите на завода за флопи дискови устройства от близкото минало.
Наши плунжери и клапани са сърцето на хидравлични разпределители, работещи навсякъде по света, включително в Сибир и Африка. Дългогодишният ни опит позволява да проектираме и произвеждаме функционалности на ръба на техническите възможности при екстремални толеранси.
Алуминиевите детайли, произведени в наши пресформи и кокили, и обработени в нашия технологичен процес, достигат върхови механични свойства, гладкост и функционалност.
Технологичните ни възможности и опита в областта на леярската екипировка и режещите инструменти, позволяват на нашите клиенти да отливат и обработват сложни и прецизни детайли.

Видео

Robo:

 Mitotoyo:

Проекти

Проект BG16RFOP002-6.002-0410-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

„Проект BG16RFOP002-2.077-0192-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

“Проект BG16RFOP002-3.001-0547-C01 Повишаване на енергийната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД”

Проект BG16RFOP002-1.005-0134-C01 "Директно дистанционно управление чрез мнемоничен джойстик с хидравличен актуатор (HY-JOY)"

 • Информация за проекта 30.05.2018 - изтегли документ.
 • Обява за позиция „Главен инженер – технически ръководител” - изтегли документ
 • Обява за позиция „Главен инженер – Инженер, технолог - стругови и корпусни операции” - изтегли документ
 • Обявление за процедура за избор на изпълнител 25.09.2018 - изтегли документ
 • Документация за избор на изпълнител 25.09.2018" - изтегли документ
 • Обява за позиция „Главен инженер – технически ръководител” 02.10.2018 (Нова) - изтегли документ
 • Обява за позиция "Инженер-конструктор” - изтегли документ
 • Обява за позиция „Инженер, формоизграждане и леярски технологии” - изтегли документ
 • Обявление за процедура за избор на изпълнител за доставка на специализиран софтуер, 07.12.2018 - изтегли документ
 • Документация за избор на изпълнител за доставка на специализиран софтуер, 07.12.2018 - изтегли документ
 • Обява за позиция "Инженер, изработка, изследване и изпитване на експериментален образец, конструктивен анализ и оптимизация” - изтегли документ
 • Обява за позиция "Инженер, изработка, изследване и изпитване на експериментален образец, технологичен анализ и оптимизация” - изтегли документ

Проект BG16RFOP002-3.004-0108-C01 "Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД"

Проект BG16RFOP002-2.040-0514-C01 "Разширяване на капацитета и подобряване на качеството чрез оптимизиране на производствения процес в "Системно интегриране" ЕООД

Контакти

Намерете ни:

Адрес
България
6200 гр.Чирпан
Промишлена зона

systemno.integrirane@gmail.com
office@systemintegration.biz
Телефон: 0416 9 44 94